به سامانه اعلام خسارت خوش آمدید ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ [۰۱:۱۳:۴۹]
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه