به سامانه اعلام خسارت خوش آمدید ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ [۰۷:۲۴:۴۵]
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه