به سامانه اعلام خسارت خوش آمدید ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ [۱۱:۱۴:۴۷]
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه