به سامانه اعلام خسارت خوش آمدید ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ [۰۵:۳۹:۱۹]
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه